Hüttenalbum
   
BrettlalmBrettlalm am Gschwandtkreuz in den Lechtaler Alpen mit dem Talort Lermoos

Brettlalm am Gschwandtkreuz im Sommer 1986Weitere Infos:
http://www.brettlalm.at/noch obenHome